STEAM

Las iniciativas o proyectos educativos englobados bajo esta denominación pretenden aprovechar las similitudes y puntos en común de cinco materias para desarrollar un enfoque interdisciplinario, en nuestro caso englobaría las materias de Ciencias Naturales, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas,  del proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando contextos y situaciones de la vida cotidiana, y utilizando todas las herramientas tecnológicas necesarias.


Ekimenek edo izendapen honen azpian bildutako heziketa-proiektuek bost irakasgai duten antzekotasunak aprobetxatzea nahi dute ikuspegi interdisziplinarra kontutan hartuz, gure kasuan Natura-Zientzietako, Teknologiako, Ingeniaritzako, Artea eta Matematika bilduko lirateke, irakasteko eta ikasteko prozesuan, testuinguruak eta eguneroko egoerak sartuz, eta beharrezkoak diren erreminta teknologiko guztiak erabiliz. 

Next
Lego We Do