STEAM

Las iniciativas o proyectos educativos englobados bajo esta denominación pretenden aprovechar las similitudes y puntos en común de cinco materias para desarrollar un enfoque interdisciplinario, en nuestro caso englobaría las materias de Ciencias Naturales, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, del proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando contextos y situaciones de la vida cotidiana, y utilizando todas las herramientas tecnológicas necesarias.


Ekimenek edo izendapen honen azpian bildutako heziketa-proiektuek bost irakasgai duten antzekotasunak aprobetxatzea nahi dute ikuspegi interdisziplinarra kontutan hartuz, gure kasuan Natura-Zientzietako, Teknologiako, Ingeniaritzako, Artea eta Matematika bilduko lirateke, irakasteko eta ikasteko prozesuan, testuinguruak eta eguneroko egoerak sartuz, eta beharrezkoak diren erreminta teknologiko guztiak erabiliz.

Next
Lego We Do
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image