Araudia

NORMATIVA

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AULA, OS PEDIMOS VUESTRA COLABORACIÓN.

 

 AQUELLOS ALUMNOS O ALUMNAS QUE INTENCIONADAMENTE,  HAGAN MAL USO O UTILICEN CON NEGLIGENCIA, ROMPAN O ESTROPEEN PERTENENCIAS DEL CENTRO ESCOLAR, SE VERÁN OBLIGADOS A REPARARLO, SUSTITUIRLO O PAGARLO.

FUNTZIONAMENDU-ARAUAK 

IKASGELAREN FUNTZIONAMENDU ONERAKO, ZUEN KOLABORAZIOA ESKATZEN DIZUEGU


ESKOLAKO MATERIALAK EDO JABETZAK  NAHITA, TXARTO ERABILTZEAGATIK, APURTZEAGATIK, ZABARKERIAGATIK... KONPONARAZIKO, ORDEZKARAZIKO EDO ORDAINARAZIKO EGINGO ZAIE.